Trude Marstein (N)

Tilbage til oversigt

Trude Marstein Foto: Rolf M. AAgaard

TRUDE MARSTEIN (N) er en af nordisk litteraturs fremmeste iagttagere af menneskelige relationer. ”I sin bedste, modigste og mest triste bog til dato udviser Trude Marstein sit helt unikke niveau i norsk samtidslitteratur,” skrev Aftenposten da Egne børn udkom. Nu gæster hun NORD med romanen.

Det nære og det intime har særligt de sidste par årtier været omdrejnings-punktet for noget af den stærkeste norske samtidslitteratur. Trude Marstein træder frem som en af de skarpeste og klogeste skildrere af ambivalensen i
det moderne livs nære relationer.

Ligesom sin danske kollega Helle Helle – hvis norske oversætter hun er –
har Trude Marstein et særligt blik for betydningen af konkrete detaljer,
tilsyne-ladende upåagtede liv og menneskets register af indre,
komplicerede følelser.
I romanen Egne børn (2024) lader Marstein en sammenbragt familie samles
til arbejdsweekend i et sommerhus. Skilte voksne, nye kærester, delebørnene.
Nu skal de hygge sig. Det kan kun blive en skuffelse.

TRUDE MARSTEIN (f. 1973) debuterede i 1998 og er særligt kendt for sin hyperrealistiske romanprosa, der kredser om menneskeligt begær, egoisme, søgen efter mening, tilknytning og distancering. På dansk er tidligere udkommet Weekend, Intet at fortryde, Hjem til mig og Så meget havde jeg.

Mød Trude Marstein i samtale med Dy Plambeck om det intime og det nære
på NORD.